Chcemy, abyś współpracując z nami miał ogromne pole do samorealizacji,
bo Twoje zadowolenie z wykonywanej pracy jest dla nas wyznacznikiem efektywnej kooperacji.

Wierzymy, że dbając o Twój rozwój dajemy Ci satysfakcję oraz pomagamy podnieść własną poprzeczkę w sferze biznesowej, a także na niwie społecznej. Oferujemy:

N

możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy

N

pracę w młodym i ambitnym gronie

N

możliwość rozwoju poprzez wymianę doświadczeń

N

dobre warunki zatrudnienia

System wynagrodzeń oraz premiowanie za wykazywanie inicjatyw możliwych do zrealizowania, to dla nas sprawa ogromnej wagi, a będąc spełnionym z osiąganych wyników, gwarantujemy, że  nigdy się już nie zatrzymasz! Cenimy wszystkich, którzy są świadomi swojego rozwoju oraz odpowiadają profilowi ERGOLOGIS.  Jeśli Twoja chęć do pracy nie słabnie, a sukces Cię jedynie motywuje – słowo „KARIERA” w naszej firmie dociera do sedna swojego znaczenia.

Aplikuj już teraz!

Swoje CV oraz list motywacyjny prześlij na:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy Ergologis Sp. z o. o z siedzibą w Długołęce, przy ul. Wrocławska 33D, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Kariera – to słowo mówi więcej niż tylko etat

Jeśli jesteś samodzielną firmą lub jednostką – ZAPRASZAMY! Nasze drzwi stoją przed Wami otwarte.